Πιστοποιημένη μετάφραση και εξειδικευμένη μετάφραση από και προς τα Αγγλικά.

Πιστοποιημένη μετάφραση και εξειδικευμένη μετάφραση από και προς τα Αγγλικά εντός των νομικών, των οικονομικών, της ιατρικής και της τεχνολογίας.

Η δυνατότητα επαγγελματικής επικοινωνίας στα αγγλικά είναι ζωτικής σημασίας για οποιονδήποτε εργάζεται σε διεθνές επίπεδο. Η επαγγελματική και ακριβής επικοινωνία είναι πιο σημαντική από ποτέ και η ποιότητα των αγγλικών κειμένων σας θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται εσάς και την εταιρεία που εκπροσωπείτε. Το The Native Translator είναι ένα παγκόσμιο πιστοποιημένο για την ποιότητα μεταφραστικό γραφείο, το οποίο παρέχει επαγγελματική μετάφραση ανάμεσα στα Αγγλικά και περισσότερες από 25 άλλες γλώσσες και μπορείτε να παραγγείλετε μια εξειδικευμένη  μετάφραση απευθείας online. Μπορείτε να παραγγείλετε μια πιστοποιημένη μετάφραση ή μια εξειδικευμένη μετάφραση μεταξύ Αγγλικών και 25 άλλων γλωσσών και να λάβετε μια δωρεάν προσφορά απευθείας online σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Επαγγελματική μετάφραση προς/από τα αγγλικά από πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο ISO 17100

Το The Native Translator είναι ένα πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο ISO 17100 και κορυφαίος προμηθευτής επαγγελματικών μεταφράσεων, δηλαδή εξειδικευμένης μετάφρασης και πιστοποιημένης μετάφρασης από και προς τα Αγγλικά. Παρέχουμε μεταφράσεις υψηλής ποιότητας που είναι κατάλληλες για την ομάδα στόχο και γραμματικά και ορολογικά σωστές. Οι μεταφραστές μας είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου που, φυσικά, μεταφράζουν μόνο στη μητρική τους γλώσσα. Εάν παραγγείλετε μια μετάφραση στα Αγγλικά, η μετάφραση θα γίνει από μεταφραστή που έχει ως μητρική γλώσσα τα Αμερικάνικα, Αυστραλιανά ή Βρετανικά Αγγλικά, ανάλογα με το πού σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μετάφρασή σας. Αν μας ζητήσετε να μεταφράσουμε από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, ο μεταφραστής/μεταφράστρια θα έχει φυσικά τα Ελληνικά, ως μητρική του/της γλώσσα. Όχι μόνο μεταφράζουμε κείμενα και έγγραφα, αλλά μπορούμε επίσης να διορθώσουμε και να επεξεργαστούμε τα αγγλικά σας κείμενα.

Μεταφράζουμε τα περισσότερα είδη εγγράφων και κειμένων από και προς τα Αγγλικά

Γενικά, μεταφράζουμε τα περισσότερα είδη εγγράφων και κειμένων από και προς τα Αγγλικά. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μια εξειδικευμένη μετάφραση ή με μια πιστοποιημένη μετάφραση νομικών κειμένων, όπως συμβάσεις και συμφωνίες, δικαστικά αρχεία, σχολικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά εγγραφής, ιατρικά κείμενα, ιατρικές σπουδές, ιατρικά αρχεία, δελτία τύπου, τεχνικά εγχειρίδια, κείμενα ιστοτόπων κ.λπ. Η ειδική μετάφραση στους τομείς του δικαίου, της οικονομίας, της ιατρικής και της τεχνολογίας ονομάζεται εξειδικευμένη μετάφραση. Με άλλα λόγια, μια μετάφραση για την οποία ο μεταφραστής πρέπει να έχει συγκεκριμένες θεματικές δεξιότητες για να κατανοήσει το κείμενο και να χρησιμοποιήσει επίσης τη σωστή ορολογία. Παρέχουμε πιστοποιημένες μεταφράσεις ανάμεσα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και ανάμεσα στα Αγγλικά και πάνω από 100 άλλες γλώσσες.

Πιστοποιημένη μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά για την Αυστραλία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Όσον αφορά τα περισσότερα νομικά έγγραφα, όπως συμφωνίες, συμβάσεις, σχολικά πιστοποιητικά, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ., καθώς και τα περισσότερα είδη χρηματοοικονομικών εγγράφων, αυτά πρέπει να μεταφράζονται στα Αγγλικά συχνότερα από πιστοποιημένο μεταφραστή για να γίνουν δεκτά από το συμβαλλόμενο μέρος παραλήπτη , όπως οι κυβερνητικές αρχές, τα δικαστήρια, τα πανεπιστήμια και οι τράπεζες. Παρέχουμε πιστοποιημένη μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, καθώς και ανάμεσα στα Αγγλικά  και πάνω από 100 άλλες γλώσσες.

Δεν υπάρχει διεθνές σύστημα πιστοποίησης για μεταφραστές και ως εκ τούτου πραγματοποιούμε πάντα, όπου είναι δυνατόν, επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά στη χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μετάφραση, είτε πρόκειται για την Αυστραλία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες , ώστε να μην έχετε ποτέ πρόβλημα να γίνει αποδεκτή η μετάφρασή σας. Εάν ένα έγγραφο πρόκειται να μεταφραστεί από τα ελληνικά στα αγγλικά και η μετάφραση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε θα γίνει από έναν από τους μεταφραστές μας στα αγγλικά πιστοποιημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Institute of Translation & Interpreting (ITI), αλλά εμείς έχουμε επίσης μεταφραστές πιστοποιημένους στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγμα που σας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. 

Η αρχή της μητρικής γλώσσας είναι απαίτηση ποιότητας

Η αρχή της μητρικής γλώσσας είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους και μια απαίτηση ποιότητας όσον αφορά μια επαγγελματική μετάφραση. Η αρχή ορίζει ότι ένας μεταφραστής πρέπει να μεταφράζει μόνο στη μητρική του γλώσσα. Ένας γηγενής ομιλητής της αγγλικής γλώσσας μεταφράζει στα Αγγλικά, ένας γηγενής ομιλητής της ελληνικής γλώσσας μεταφράζει στα Ελληνικά, και ούτω καθεξής. Για να θεωρηθεί ως γηγενής ομιλητής, ο μεταφραστής πρέπει να έχει μεγαλώσει και να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σε μια χώρα όπου η εν λόγω γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα.

Μετάφραση με εξασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το ISO 17100

Διαθέτουμε πιστοποίηση ποιότητας από το 2011 και από το 2015 σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO, το ISO 17100. Η πιστοποίηση ISO σημαίνει ότι έχουμε επενδύσει χρήματα και προσπάθεια για την τεκμηρίωση και την επαλήθευση όλων των διαδικασιών μας, από τις απαιτήσεις που τίθενται στους μεταφραστές και την πρόσληψή τους έως την εξασφάλιση  της ποιότητας κάθε μετάφρασης που παράγουμε. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε μόνο επαγγελματίες, μεταπτυχιακούς μεταφραστές πλήρους απασχόλησης που ειδικεύονται στον θεματικό τομέα στον οποίο μεταφράζουν. Όλες οι μεταφράσεις διορθώνονται από δεύτερο μεταφραστή με τα ίδια προσόντα με τον πρώτο μεταφραστή. Η συμμόρφωση με τα καθιερωμένα κριτήρια για την πιστοποίηση ελέγχεται τακτικά από τον φορέα που μας πιστοποίησε. Ως πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο γι τα Αγγλικά, παρέχουμε επίσης εξασφάλιση ποιότητας με τις μεταφράσεις που παράγουμε.

Εχεμύθεια χωρίς καμία αμφιβολία

Διαχειριζόμαστε πολλές και συχνά εξαιρετικά εμπιστευτικές πληροφορίες, επομένως είναι αυτονόητο ότι όλες οι εργασίες αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εχεμύθεια.

Τι κοστίζει μια μετάφραση;

Ανεβάστε το έγγραφό σας απευθείας στην πύλη μετάφρασης και, σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα λάβετε μια άμεση απάντηση με μια τιμή και την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης για μια μετάφραση στα Αγγλικά. Μπορείτε να παραγγείλετε τη μετάφραση και να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα απευθείας online. Δεχόμαστε: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal και Apple Pay.

Υπάρχουν ερωτήσεις; Ή μήπως θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 24/7 στο email και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε εντός 30 λεπτών.

Το The Native Translator είναι ένα μεταφραστικό γραφείο πιστοποιημένο κατά ISO 17100, εξειδικευμένο στην παροχή μεταφράσεων ποιότητας και πιστοποιημένων μεταφράσεων από και προς τα Αγγλικά απευθείας online.

Αυτές οι εταιρείες πιστεύουν στην ποιότητά μας!

<
>