Πιστοποιημένες μεταφράσεις The Native Translator

Πιστοποιημένη μετάφραση σε 30 γλώσσες, που συχνά παραδίδεται εντός 24 ωρών

Παρέχουμε πιστοποιημένες μεταφράσεις που γίνονται αποδεκτές από Αρχές, τράπεζες και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο!

Εδώ μπορείτε να παραγγείλετε μια πιστοποιημένη μετάφραση ενός κειμένου ή ενός εγγράφου που δημιουργήθηκε από μεταφραστή που έχει εγκριθεί από αρχή ή οργανισμό στη χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μετάφραση.

Μπορείτε να παραγγείλετε μια πιστοποιημένη μετάφραση online

Ανεβάστε το έγγραφό σας απευθείας στην πύλη μετάφρασης και, σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα λάβετε πληροφορίες με μια τιμή και την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης για μια τεχνική μετάφραση. Παρέχουμε πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των τύπων εγγράφων, όπως συμφωνίες, πιστοποιητικά, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ληξιαρχικά έγγραφα, έγγραφα εγγραφής, πιστοποιητικά γάμου κ.λπ.

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 17100 που είναι η δική σας διασφάλιση ποιότητας

Το The Native Translator είναι ένα πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο ISO 17100, που ειδικεύεται στην πιστοποιημένη μετάφραση. Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα μέλη του Ινστιτούτου Μετάφρασης και Διερμηνείας ή του Ινστιτούτου Γλωσσολόγων για να παράγουμε τις πιστοποιημένες μεταφράσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ισοδύναμους μεταφραστές που είναι πιστοποιημένοι σε άλλες χώρες.

Τι είναι ένας πιστοποιημένος μεταφραστής;

Η διαδικασία διαπίστευσης και ο ορισμός ενός πιστοποιημένου μεταφραστή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ένας πιστοποιημένος μεταφραστής είναι ένας επίσημα αναγνωρισμένος και διαπιστευμένος μεταφραστής. Στη Σουηδία, οι μεταφραστές πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Kammarkollegiet (το Κολέγιο των Επιμελητηρίων) για άδεια, στη Νορβηγία είναι η Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Μπέργκεν, ενώ σε πολλές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, τα δικαστήρια εξουσιοδοτούν τους μεταφραστές και, στην Ισπανία και την Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών τον αρμόδιο φορέα. Μια πιστοποιημένη μετάφραση αποτελεί εγγύηση ποιότητας και διασφαλίζει ότι ο μεταφραστής έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παράγει μια μετάφραση που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το πρωτότυπο έγγραφο. Συχνά απαιτείται η έκδοση μιας μετάφρασης από πιστοποιημένο μεταφραστή προτού γίνει αποδεκτή από πανεπιστήμια, Αρχές, δικαστήρια και άλλους επίσημους φορείς. Για να πιστοποιηθεί μια μετάφραση, μπορεί είτε να σφραγιστεί από τον μεταφραστή είτε ο μεταφραστής μπορεί να προσθέσει ένα «πιστοποιητικό επάρκειας» είτε ως ξεχωριστό έγγραφο είτε γραμμένο απευθείας στη μετάφραση, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Επισημείωση (Apostille)

Μια σφραγίδα επισημείωσης (apostille stamp) είναι ένα πιστοποιητικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιωθεί ότι ένα έγγραφο, η υπογραφή, η σφραγίδα ή/και η σφραγίδα σε ένα έγγραφο είναι γνήσια.

Εάν ζητήσετε από το The Native Translator να μεταφράσει το έγγραφό σας, δεν θα χρειαστείτε επισημείωση, καθώς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μεταφραστές που είναι πιστοποιημένοι στη χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μετάφραση. Λάβετε υπόψη ότι μερικές φορές χρειάζεται επισημείωση για να αποδειχθεί ότι το πρωτότυπο έγγραφο είναι γνήσιο, οπότε η επισημείωση πρέπει να εκδοθεί πριν από τη μετάφραση του εγγράφου, καθώς αυτό θα πρέπει επίσης να μεταφραστεί Επισημείωση της Χάγης.

Ένας κανονισμός της ΕΕ από το 2019 επιτρέπει στις μεταφράσεις να εξαιρούνται από την υποχρέωση να νομιμοποιούνται ή να αποστέλλονται όταν αφορούν δημόσια έγγραφα και πιστοποιημένα αντίγραφα τέτοιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή σε ένα κράτος μέλος και έχουν υποβληθεί σε δημόσια αρχή άλλου κράτους μέλους.

Πιστοποιημένη μετάφραση σε 100 γλώσσες

Όταν παραγγείλετε μια επικυρωμένη μετάφραση από εμάς, θα επιλέξουμε έναν μεταφραστή που είναι πιστοποιημένος στη χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μετάφραση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι μια πιστοποιημένη μετάφραση που παράγεται σε μια χώρα δεν θα γίνει αποδεκτή σε μια άλλη, εκτός εάν συνοδεύεται από επιστολή και η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση Επισημείωσης της Χάγης (Hague Apostille Convention).

Πως να πάρετε μια πιστοποιημένη μετάφραση online

Όταν παραγγέλνετε μια επικυρωμένη μετάφραση, πρέπει να δηλώσετε τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η μετάφραση. Βεβαιωνόμαστε ότι ο μεταφραστής σας έχει τη σωστή διαπίστευση και παραδίδουμε την πιστοποιημένη μετάφραση ως σαρωμένο αρχείο. Εάν χρειάζεστε το πρωτότυπο, μπορούμε να το στείλουμε και αυτό, απλώς θυμηθείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο για να υποδείξετε ότι θέλετε ένα έντυπο αντίγραφο όταν παραγγέλνετε τη μετάφρασή σας. Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 24/7 στο email.

Έγγραφα για τα οποία μπορεί να χρειαστείτε πιστοποιημένο μεταφραστή: 

 • Πιστοποιητικά ληξιαρχικής εγγραφής
 • Διπλώματα και πτυχία
 • Ληξιαρχικές πράξεις γάμου
 • Πράξεις διαζυγίου
 • Ιατρικά αρχεία
 • Έγγραφα ταυτότητας
 • Χρηματοοικονομικά έγγραφα
 • Συμβόλαια και συμφωνίες
 • Διαβατήρια και άδειες οδήγησης
 • Πιστοποιητικά εγγραφής

Ένα μεταφραστικό γραφείο πιστοποιημένοι κατά ISO 17100, η δική σας διασφάλιση ποιότητας.

Και βέβαια έχετε την ίδια γρήγορη εξυπηρέτηση ακόμα κι αν χρειάζεστε πιστοποιημένη μετάφραση. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε πιστοποιημένες μεταφράσεις εντός 24 ωρών. Ως πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο, μπορούμε να εγγυηθούμε στους πελάτες μας την καλύτερη ποιότητα. Η δική μας πιστοποίηση ποιότητας σημαίνει ότι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμε στη διαδικασία μετάφρασης πρέπει να ακολουθούν ορισμένες απαιτήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι σας παραδίδουμε μια σωστή μετάφραση.

In jedem Land gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Beglaubigung und Übersetzung von Dokumenten. Nachfolgend einige Beispiele:

 • Niederlande
  In den Niederlanden dürfen beglaubigte Übersetzungen von amtlichen Dokumenten wie Geburts-/Heiratsurkunden, Diplomen, etc. nur durch vereidigte Übersetzer angefertigt werden. Diese Übersetzer verfügen über eine entsprechende Bevollmächtigung des niederländischen Gerichtshofs. Beglaubigte Übersetzungen Niederländisch
 • Belgien
  In Belgien wird zwischen beeidigten und legalisierten Übersetzungen unterschieden. Eine beeidigte Übersetzung trägt die Unterschrift und/oder den Stempel des vereidigten Übersetzers. Eine legalisierte Übersetzung muss dagegen auch den Stempel des Gerichts tragen, an dem der Übersetzer zugelassen ist. Beglaubigte Übersetzungen Französisch, Flämisch
 • Griechenland
  Beglaubigte Übersetzungen können von einem Rechtsanwalt oder durch die Übersetzungsabteilung des griechischen Außenministeriums durchgeführt werden und gelegentlich auch durch zertifizierte Übersetzer, von denen es jedoch nur sehr wenige gibt. Beglaubigte Übersetzungen Griechisch
 • Norwegen
  Statsautoriserte Translatørers Forening (STF) - Der Verband staatlich zugelassener und vereidigter Übersetzer und Dolmetscher in Norwegen.
  Die Mitglieder haben in der entsprechenden Fremdsprache eine sehr anspruchsvolle schriftliche und mündliche Übersetzungsprüfung bestanden, ins Norwegische und/oder aus dem Norwegischen. Dieses „Translatøreksamen“ ist die höchste norwegische Auszeichnung für die schriftliche Übersetzung von Fachtexten (Wirtschaft, Verwaltung, Recht, Handel und Technik) aus dem Norwegischen und ins Norwegische. Erfolgreiche Prüfungsabsolventen erhalten ihre Zulassung von der Norwegischen Regierung, die hierfür derzeit durch die Norges Handelshøyskole (Norwegische Wirtschaftsuniversität) vertreten wird. Sie dürfen somit ihre Arbeiten mit Stempel und Unterschrift versehen. Beglaubigte Übersetzungen Norwegisch
 • Dänemark
  Nur staatlich autorisierte Übersetzer dürfen beglaubigte Übersetzungen anfertigen, die unmittelbar rechtlich anerkannt sind. Als weiteren Nachweis der Rechtsgültigkeit kann das dänische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten eine beglaubigte Übersetzung durch einen staatlich zugelassenen Übersetzer „legalisieren“ lassen. In der Regel werden die dänische Polizei und die Gerichte Übersetzungen fordern, die von einem staatlich zugelassenen Übersetzer vorgenommen (und beglaubigt) wurden. Wenn ein Dokument in einem Nichtunterzeichnerstaat verwendet werden soll, muss dessen Botschaftsvertretung in Dänemark das Dokument legalisieren. Beglaubigte Übersetzungen Dänisch
 • Venezuela
  In Venezuela wird ein beglaubigter/vereidigter Übersetzer als Interprete Público bezeichnet. Dieser Titel wird durch das Ministerium für Inneres und Justiz von Venezuela verliehen. Ein fremdsprachiges Dokument hat nur dann einen „Rechtswert“, wenn es durch einen Interprete Público übersetzt wird. Beglaubigte Übersetzungen Spanisch
 • Argentinien
  In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 20305 müssen alle öffentlichen Dokumente (einschließlich persönlicher Papiere und einiger Geschäftsverträge) durch einen 'amtlich zertifizierten Übersetzer' übersetzt werden, dessen Siegel und Unterschrift auf jedem Dokument von dem für den Übersetzer zuständigen Berufsverband legalisiert werden müssen. Beglaubigte Übersetzungen Spanisch
 • Deutschland
  Deutsche Landgerichte können "vereidigte bzw. ermächtigte Übersetzer“ (je nach Bundesland) ernennen. Beglaubigte Übersetzungen Deutsch
 • Indonesien
  In Indonesien werden vereidigte Übersetzer oft auch als zertifizierte oder autorisierte Übersetzer bezeichnet; sie haben eine Ausbildung und Befähigungsprüfung für juristische Übersetzungen an der Schule für Sprach- und Kulturwissenschaften, Universität von Indonesien (FIBUI), absolviert. Nach bestandenem Examen werden sie durch den Gouverneur von DKI Jakarta vereidigt. Beglaubigte Übersetzungen Indonesisch (Bahasa Indonesia)
 • Italien
  Sowohl die italienischen Gerichte als auch die Konsulate sind befugt, Kandidaten, die eine Prüfung ablegen oder ihre Sprachkenntnisse nachweisen können (in der Regel durch einen Hochschulabschluss), als „amtliche Übersetzer“ zuzulassen. Beglaubigte Übersetzungen Italienisch
 • Mexiko
  In Mexiko legen einige örtliche Instanzen, wie zum Beispiel das Kammergericht fest, dass ein Übersetzer erfolgreich eine schriftliche und mündliche Prüfung abgelegt haben muss, um als Sachkundiger oder "vereidigter" Übersetzer anerkannt zu werden. Beglaubigte Übersetzungen Spanisch
 • Polen
  Die Standards der Übersetzung in Polen werden durch eine entsprechende Abteilung des Ministeriums für Justiz geregelt. Jeder Übersetzer, der solche Dienstleistungen anbieten möchte, muss eine offizielle Prüfung ablegen. Beglaubigte Übersetzungen Polnisch
 • Südafrika
  In Südafrika muss der Übersetzer vom Obersten Gerichtshof anerkannt werden und muss persönlich vor Ort ein Original (oder eine eidesstattliche Kopie eines Originals) als seinen Quelltext verwenden. Der Übersetzer kann nur seine eigene Übersetzung beeidigen. Es sind keine weiteren Zeugen (wie z. B. ein Notar) erforderlich, um die Authentizität der Übersetzung zu bescheinigen. Beglaubigte Übersetzungen Englisch, Afrikaans
 • Spanien
  In Spanien können nur vereidigte Übersetzer eine beglaubigte Übersetzung durchführen. Um als vereidigter Übersetzer in Spanien arbeiten zu können, muss der Kandidat eine Prüfung vor dem spanischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit ablegen. Beglaubigte Übersetzungen Spanisch
 • Schweden
  Das "Kammarkollegiet" ist eine Behörde, die Dolmetscher und Übersetzer ernennt, die vorher eine strenge Prüfung durch diese Organisation ablegen müssen. Autorisierte Übersetzer haben eine geschützte Berufsbezeichnung. Ihre Übersetzungen gelten für alle rechtlichen Zwecke als rechtsgültig und verbindlich. Beglaubigte Übersetzungen Schwedisch
 • Vereinigte Staaten von Amerika
  Das US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics legt dar: "Derzeit gibt es keine allgemeine Form der Zertifizierung, die von Dolmetschern und Übersetzern in den Vereinigten Staaten verlangt wird, aber es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Tests, welche die Arbeitnehmer durchführen können, um Sprachkenntnisse nachzuweisen." Beglaubigte Übersetzungen Englisch
 • Vereinigtes Königreich
 • Im Vereinigten Königreich verleiht das Institute of Translation and Interpreting (ITI) einem Übersetzer das Recht, Übersetzungen zu beglaubigen. Das ITI sorgt dafür, dass die Übersetzer die notwendigen Sprachkenntnisse und das erforderliche Fachwissen haben. Das Institut kann seine Mitglieder bei Beschwerden zur Verantwortung ziehen. Manchmal müssen Übersetzungen für unterschiedliche Zwecke „beeidigt“ werden. Dies gilt etwa für offizielle Übersetzungen für Behörden. Im Vereinigen Königreich hat die Beeidigung keinen Einfluss auf die Qualität einer Übersetzung. Sie dient stattdessen der Identifikation des Übersetzers und seiner Qualifikationen, so dass er die Verantwortung für die Übersetzung trägt.

Αυτές οι εταιρείες πιστεύουν στην ποιότητά μας!

<
>